REM

In de wereld van typografie is “rem” een belangrijke eenheid van maat die wordt gebruikt bij het ontwerpen van websites en digitale inhoud. “Rem” staat voor “root em” en verschilt van de traditionele “em” eenheid doordat het relatief is aan de basislettergrootte van het document, meestal ingesteld op het <html> element. Waarom is dit belangrijk? […]

Responsive

Responsive design is een benadering waarbij een website dynamisch reageert op verschillende schermformaten en apparaten, zoals desktopcomputers, tablets en smartphones. Het zorgt ervoor dat jouw website er goed uitziet en goed werkt, ongeacht het apparaat dat wordt gebruikt.